Kilómetros: 11.000 

Matriculación: 2019

18.900 euros

VOLKSWAGEN GOLF 1000